Gå til sideindhold
Fritidsundervisning   SSP   10iCampus   Klubber
Find hold   Praktisk info   Om os   Aktiviteter   Partnerskaber

Regler omkring sejlads

Ungdomsskolens retningslinier for sejlads.

Elever, der deltager i sejlads i Ungdomsskolen er i skolens varetægt og omfattet af skolens tilsyn og har krav på sædvanlig elevsikkerhed. Ungdomsskolen har ansvaret for elevernes sikkerhed og sundhed ved sejlads og det kan ikke forudsættes, at eleverne på forhånd har særlige søsikkerhedsmæssige kompetencer.

 

1) Ungdomsskolen lejer sig ind på en kutter i.f.m. lystfiskeri!

 

a) Skolen skal sikre sig, at fartøjet er synet og godkendt til erhvervsmæssig sejlads med passagerer. Indhent dokumentation.

b) Besætning på fartøjet besidder de fornødne kvalifikationer. Indhent dokumentation.

 

2) Ungdomsskolen aftaler dykkerkursus med sportsdykkerklubben Nautilus!

  

Turen er sammensat af to dele:

1) I Varde modtager du ca. to timers teori, gennemgang af materiel, priser på udstyr og lidt historie. Undervisning i svømmehal afsluttende med flaskedykning.

2) Sejlads foregår i Nautilus´s synede og godkendte fartøjer med besætning, der besidder de fornødne kvalifikationer. Stedet, hvor der sejles, afhænger af vejrforholdene.

a. Ungdomsskolen skal sikre sig, at fartøjerne er synet og godkendt til sejlads med passagerer. Indhent dokumentation.

b. Ungdomsskolen skal sikre sig, at besætningen på fartøjerne besidder de fornødne kvalifikationer. Indhent dokumentation.

 

3) Ungdomsskolens kajak- og kanoture i Danmark og udlandet.

 

a. En kano må højst benyttes af to personer.(i særlige tilfælde kan læreren give tilladelse til 3 personer. Afhænger af bl.a. samlet vægt ). Kajak må højst benyttes af 1 person.

b. Såvel elever som forældre (værge) gøres bekendt med såvel skolens retningsregler som det forhold, at det er eleven selv, som under sejladsen står for de sikkerhedsmæssige forhold, ligesom udøvelsen af godt sømandsskab påhviler eleven selv.

c. Elevens deltagelse sker på frivillig basis

d. Forældreaccept indhentes, hvis eleven er under 18 år.

e. Eleven har en ulykkesforsikring f. Redningsvest og evt. våd- eller tørdragt er CE-mærkede. g. Fartøjet – hvis relevant – er CE –mærket eller typegodkendt.

h. Eleven kan svømme mindst 200 meter.

i. Eleven er kompetent til aktiviteten og har forud for kanosejlads modtaget grundig instruktion /undervisning, så vedkommende er i stand til at udvise godt sømandsskab. Undervisning i kanosejlads for nybegyndere, kan evt. tilrettelægges i svømmehal, såfremt instruktørerne finder det hensigtsmæssigt.

 

Bemærk: Forud for enhver form for sejlads skal man være opmærksom på:

 

a) At overholde bestemmelser og anbefalinger for årstiden. Vandet skal være min. 10 grader hvad angår sejlads i kajak. b) At sejladsen foregår i sikker nærhed af kysten. c) At oplysning om sejlads og antal af både og personer altid er meddelt personer i land.

d) At fartøjet er udrustet med godkendte redningsmidler, at lærerne medbringer kommunikationsmuligheder til land (mobiltlf.) og – hvor relevant – brandslukningsudstyr.Senest opdateret 20.08.2021 09:12 af HHH

Apricore logo