Gå til sideindhold
Fritidsundervisning   SSP   10iCampus   Klubber
Find hold   Praktisk info   Om os   Aktiviteter   Partnerskaber
Share on facebookShare on twitterShare on linkedInPrint page

Værdier/Love/Vision

Ungdomsskolen blev regelfast i 1942. Formålet var at uddanne ungdommen og give unge gode og meningsfulde fritidstilbud.

Ungdomsskolen skulle blandt andet styrke demokratiet i en tid, hvor totalitære politiske strømninger udgjorde en væsentlig trussel mod demokratiet.

I dag er demokrati og meningsfyldt fritid stadig hjørnesten i ungdomsskolen.

Ungdomsskolens rammer og virksomhed

Borgerrepræsentationen beslutter rammen for ungdomskolens virksomhed ved at vedtage virksomhedsplan og årlige budgetter.  

Det er ungdomsskolens bestyrelse, der udarbejder ungdomsskolens budget og fastlægger de overordnede retningslinjer og principper for skolens virksomhed.  

Ungdomsskolens lovgrundlag udgøres af lov om ungdomsskolen - og ungdomsskolen efterlever desuden de gældende love for åbenhed og gennemsigtighed.

Vision og mission

Ungdomsskolens mission er at give den enkelte unge en håndsrækning i tilegnelsen af faglige, sociale og personlige kompetencer, som skal til for at kunne være en aktiv medborger i et åbent og demokratisk samfund.

At gå forrest i udviklingen

Vores vision er, at ungdomsskolen vil gå forrest i udviklingen af de nødvendige og relevante skole-, fritids- og kulturtilbud til alle unge.

At gøre en forskel både for sig selv - og samfundet

I ungdomsskolen mødes unge med gensidig respekt og kan styrke deres kompetencer, så de kan gøre en forskel – både for sig selv og det samfund, de er en del af.

Alle typer af unge skal opleve ungdomsskolen som et værdifuldt centrum for udvikling af ungdomskultur, demokrati, almen dannelse og uddannelse.Senest opdateret 19.06.2017 00:23 af TOKN

Apricore logo